Annette Klink

Privatpraktiserende klinisk psykolog, specialist og supervisor i børnepsykologi samt autoriseret af Dansk Psykolognævn.
Overenskomst med sygesikringen.


Systemisk orienteret teori

Lægger vægt på samspillet mellem mennesker, for eksempel i familien, og der er fokus på de kommunikationsmønstre og den adfærd, der har skabt og fastholder problemerne. Ligesom den dynamiske psykoterapi er det en indsigtsorienteret terapi, hvor klientens/klienternes livsfortælling er i centrum.


Erfaringer og fagområder

Børn, Unge, Voksne, Familierelationer, Depressioner, Belastningsreaktioner, Coaching, Arbejde, Angst, Familieterapi, Helbredsmæssige problemer, Incest, Kommunikation og samarbejde, Kompetenceudvikling, Konfliktløsning, Medarbejderudvikling, Overgreb/mishandling, Parterapi, Provokeret abort, Psykisk arbejdsmiljø, Pårørende til alvorligt psykisk syge, Pårørende til person ramt af invaliderende sygdom, Sorg og tab, Stress, Stresshåndtering, Supervision, Trafik- og ulykkesofre, Trivsel, Røveri- vold- og voldtægtsofre


Baggrund

  • Uddannet cand.psych fra Aarhus Universitet i 1987
  • 3-årig systemisk videreuddannelse fra DISPUK
  • Socialforvaltningen i Skibby kommune
  • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Skibby og Jægerspris kommuner
  • Socialforvaltning og ungeafdelinger i Holbæk og Tølløse kommuner
  • Konsulent og supervisor hos opholdssteder
  • Privatpraktiserende psykolog i Holbæk siden 2001
  • Foredragsholder på blandt andet Kalundborg Sygehus

Annette Klink