BEHANDLINGERAngst

Angst

Angst kan ramme alle. De ubehagelige kropslige oplevelser sætter gang i negative tankemønstre og katastrofefantasier. Det er et selvforstærkende mønster, som kan fange én i en negativ angstcirkel. Det vigtigste behandlingsredskab mod angst er at erstatte katastrofetankerne med mere realistiske tanker. Målet er, at man udvikler redskaber til effektiv begrænsning af angsten.

Coaching

Coaching

I coaching arbejdes der med at identificere lysten til forandring og handlinger. Det kræver, at man vender opmærksomheden mod den indre dialog og fanger de destruktive tanker, som forhindrer i at opnå vores mål og ønsker. Når det drejer sig om personlig udvikling, findes der ingen lette løsninger, hvis man vil opnå forandringer.Depression

Depression

Det er normalt at være ked af det, når man oplever en stressfyldt situation. Det er et signal om, at man skal tage bedre vare på sig selv, men når man bliver deprimeret er oplevelsen af tristhed mere tyngende. Behandling af depressive reaktioner vurderer graden af depression og dens årsager. Der arbejdes med at bryde den onde cirkel af negative tanker ved at finde mere konstruktive måder at tænke på, og ved at træne selvværd.

Familieterapi

Familieterapi

Der kan være mange grunde til, at man kan have brug for familiepsykologisk rådgivning. Man kan have behov for at styrke fællesskabet i familien. Som voksen kan det føles vanskeligt at bevare styringen i familien. Det kan være svært at samarbejde eller få børnene til at trives efter en skilsmisse. Det kan også være barnet/den unge som mistrives, oplever angst, ensomhed eller reagerer f.eks. med isolation, tristhed eller selvskade.Foredrag, undervisning og kurser

Foredrag, undervisning og kurser

Foredrag kan f.eks. være i forbindelse med patientundervisning af personer med alvorlige livstruende sygdomme, f.eks. hjertesvigt, hjerte-kar sygdomme og lungesygdommen KOL, således de psykiske reaktioner i forbindelse med en alvorlig og livstruende sygdom eller det kan være om andre relevante temaer indenfor psykologi og behandling.

Identitets- og selvværdsproblemer

Identitets- og selvværdsproblemer

Mange mennesker oplever lavt selvværd og identitetsproblemer, og at lavt selvværd har en både begrænsende og ødelæggende effekt på deres liv. Behandlingen tager sigte på at give en forståelse af hvordan det lave selvværd blev udviklet, og hvad der fastholder det. De gamle negative overbevisninger skal erstattes med nye, mere realistiske og nyttige tanker og perspektiver.Individuel terapi med børn, unge og voksne

Individuel terapi med børn, unge og voksne

Terapi er et samtaleforløb, hvor der arbejdes med den enkeltes ønsker og behov. Samtaleforløbet hjælper til selvindsigt og bevidsthed om tanker, følelser og handlemønstre. Antallet af sessioner i samtaleforløb afhænger af problemstillingen og aftales individuelt. Problemerne kan for eksempel være angst, stress, depression, manglende energi, spiseproblemer, ensomhed og mange flere.

Krisebehandling med voksne og børn

Krisebehandling med voksne og børn

Det er et individuelt forløb, som opbygges i samarbejde og afhængig af de omstændigheder, der har medført en krise i dit liv. Forløbet kan involvere partner eller børn, f.eks. hvis krisen drejer sig om alvorlig sygdom. Krisebehandling kan også være en hjælp ift. andre (pludseligt) opståede situationer, som fx: sorg, skilsmisse, tab af job, en traumatisk oplevelse eller hvilken som helst forandring i livet, som du har svært ved at leve videre med.Parterapi

Parterapi

Samtaleforløbet henvender sig til par, som ønsker at arbejde med deres relation. Både til par som ønsker en afklaring omkring deres parforhold, til par som ønsker at genfinde eller styrke kærligheden i parforholdet og til par som ønsker at blive skilt.

Rådgivning til forældre

Rådgivning til forældre

Mange forældre har gavn af at modtage et par vejledende psykologsamtaler, når deres søn eller datter har det svært med et eller andet. Oftest giver lidt forældrerådgivning ro og sikkerhed, så barnet oplever at mor og far tålmodigt kan støtte i en situation, som er svær for barnet. Det samme gælder, når man har en teenager i huset.Sorg

Sorg

Sorg er en langvarig proces. Det er ikke muligt at sætte tid på, hvor længe den varer. Sorg er en helt naturlig følelsesmæssig tilstand, som de fleste mennesker oplever. Sorgen er smertefuld - men hvordan den kommer til udtryk er meget individuelt. Det kan være både kropsligt og mentalt.

Stress

Stress

Stress kan skyldes, at man er for belastet af for mange eller for høje krav, dårligt psykisk arbejdsmiljø mv.. Har man ikke ressourcerne til at klare belastningerne, kan negativ stress opstå. Her ser man på, hvordan man kan mindske belastningerne og øge de personlige ressourcer. Måske kan man prioritere anderledes, uddelegere opgaver, overveje kravene til sig selv, eller finde andre måder at takle hverdagens problemer på.Supervision

Supervision

Med baggrund i efteruddannelse fra DISPUK tilbydes supervision til andre psykologer, bl.a. i forbindelse med autorisation og specialer, til plejefamilier og til opholdssteder for børn og unge. Supervisionen vil også være med udgangspunkt i den systemiske teori og kan være både sagssupervision i forhold til børn og unge samt supervision i forhold til samarbejdsrelationer og personaleudvikling.

Undersøgelse af børn og unge

Undersøgelse af børn og unge

En psykologisk undersøgelse kan f.eks. foretages, hvis der er brug for at få afklaret barnets eller den unges følelsesmæssige, sociale eller kognitive niveau med henblik på at afklare hvilke ressourcer, vanskeligheder eller pædagogiske behov barnet eller den unge har. Det kan fx være et barn, der har det svært i skolen, ofte kommer i konflikt, har det svært socialt, bliver stresset og indelukket eller udviser andre tegn på mistrivsel.