KONSULTATION

Konsultation efter aftale - afbudsbetingelser dagen før inden kl. 16:00.

Konsultation kan aftales telefonisk eller via mail på:
Annette Klink
+45 51 35 72 65
psykolgernevedfjorden@gmail.com


Der tages forbehold for evt. ændringer som følge af ændrede takster mv.
NNB! Ved udeblivelse uden afbud eller for sent afbud opkræves fuldt honorar. (Vær desuden opmærksom på, at sygesikringen ikke giver tilskud til udeblivelser)

Jeg overholder reglerne i forbindelse med GDPR, datebeskyttelsesforordningen, som er trådt i kraft d. 25/5 2018.
Læs privatlivspolitik her - Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du vil vide mere eller se hvilke data jeg opbevarer.


LINKS


Nedenfor har jeg anført en række relevante links.

www.oda.nu
Fællesorganisationen for OCD-, Depressions- og Angstforeningerne

www.psykologeridanmark.dk
Dette er en meget enkel og informativ oversigt over alle de privatpraktiserende psykologer i Danmark, som også er medlem af Dansk Psykologforening. Her kan du anvende flere søgekriterier; f.eks. om det skal være en mandlig eller kvindelig psykolog; voksen eller børnepsykolog; geografisk placering; om psykologen har ydernummer og hvor lang en ventetid der er.

www.psykiatrifonden.dk
Psykiatrifonden har en meget bredt orienterende hjemmeside om deres egne tilbud men også om mange aktuelle forhold vedrørende psykisk sundhed og psykiske sygdomstilstande.

www.stps.dk
Der kan ske fejl i sundhedsvæsnet og fejl er jo oftest utilsigtede hændelser (UTH). Sundhedspersoner; patienter/klienter og pårørende hertil kan alle indberette UTH. Via linket ovenover kan du både læse mere og også indberette sådanne fejl.
At indberette en UTH er dog ikke det samme som at indgive en officiel klage eller søge erstatning.
Alle privatpraktiserende psykologer, som også er medlem af Dansk Psykologforening, er underlagt Etiknævnets principper og de Etiske principper for nordiske psykologer. Du finder rammer og vedtægter for begge sæt principper på Dansk Psykologforenings hjemmeside.

www.dp.dk
Dansk psykologforenings hjemmeside – her kan du også søge relevant information og viden om psykologer og psykologi generelt.

www.psykolognaevnet.dk
I nogle sager, hvor man i forbindelse med sin behandling har lidt skade, kan det være muligt at søge erstatning. Du kan læse mere om dette via Ankestyrelsen https://ast.dk/.

www.sygeforsikring.dk
Privatpraktiserende psykologer, som har overenskomst med Den Offentlige Sygesikring, er omfattet den aftale som Danske Regioner og Dansk Psykologforening har indgået (overenskomsten). Du finder hele teksten på Dansk Psykologforenings hjemmeside.
Udover tilskud fra Den Offentlige Sygesikring kan man også være medlem af Sygeforsikringen Danmark, som i mange tilfælde supplerer tilskud fra det offentlige.

www.sundhed.dk